'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik.
Biz, gerçekten uyarıcıyız.
O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...'(Duhan, 44/1-4)

Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir.