26 Eylül 2008

Tığ işi fıstık modeli çocuk bere ve atkı children's hat

tığ işi atkı modeli

tığ işi bere modeli

Bu tığ işi atkı ve bereyi kızıma ördüm nasıl olmuş?Tığ işi fıstık modeli atkının modelini goznuru arkadaşımız Berenin modelinide bebekorgusu arkadaşımız çok güzel açıklamışlar.bende yapıcam diyorsanız adresleri tıklayın arkadaşlar..Devamını Oku

25 Eylül 2008

KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUNkadir gecesi


Bu gece kadir gecesi..
kadrinin bilindiği gece..
hatırının sayıldığı gece...


kadri büyük bir kitab,

kadri büyük bir meleğin diliyle
kadri büyük bir elçinin eliyle
kadri büyük bir ümmete
indirildi bu gece..

farkında mısın

kadrin ne kadar yüksekte...
farkında mısın
hatırın ne kadar el üstünde...
haydi, durma,
varlığını dilinin ucuna taşı.
dua dua göğe yürü..
haydi, durma,
hasretlerini nefeslerine taşır.
dua dua göğe yürü.
Allah c.c. kadir gecesinin kadrini bilenlerden etsin inşaALLAH... Kandiliniz
mübarek olsun.
Devamını Oku

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE YAPILMASI GEREKENLER..

kadir gecesi
Kadir Gecesinin Önemi
Kadir Gecesi Nasıl Geçirilir
Kadir GecesiKur�ân-ı Kerîm�de medhedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir.Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur�ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:

"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."
Kadir Gecesi Geçmişmidir Yoksa Tekrar Etmekte midir?
Kadir gecesi, meşhur olduğu üzere, Kur'ân'ın nazil olduğu veya sabahında Bedir zaferinin vuku bulduğu gece olduğuna göre o bir defa olmuş geçmiştir. Her sene Ramazan'da olacak olan onun şeref ve hatırasıdır, demek olur. Nitekim bazıları onun bir defa olup kalktığını kabul etmişlerdir. Fakat Kadir gecesi onlardan dolayı değil, onlar Kadir gecesine rastlamış olduğuna göre de Kadir gecesi bütün sene içinde gizli olup, en çok Ramazan'da ve en çok son onunda ve en çok yirmi yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali en galip bulunan mübarek bir takdir gecesi olarak tekrar eder ki, bilinen, çoğunluğun görüşü de budur.
Kadir Gecesi Her Sene Ramazanın Aynı Gününe mi Geliyor? Hayır. Allahü teâlâ, Kadir gecesini gizlemiş, yani Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır. Bu sene Ramazanın birine koyarsa öteki sene Ramazanın yedisine koyabilir, Kadir gecesi o gece olur. Diğer geceler gibi falanca ayın belli bir günü yapmamış, bu geceyi gizlemiştir. Bu gecenin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesinde Kur'an-ı kerim inmiş ise, bu sene de Kadir gecesi Ramazanın üçüne alınmış olabilir. Demek ki bu mübarek gece Ramazanın üçüne geldi. Ay mefhumundan sıyrılmak gerekir. Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir. Allahü teâlâ dileseydi her aya bir tane koyardı ve her ayda Kadir gecesi olabilirdi. Kur'an-ı kerimin indiği bu geceyi de her ay kutlardık.

İlk defa Kur�an-ı kerimin nazil olduğu gecenin hususiyetini, faziletini ve bereketini Allahü teâlâ her sene başka bir geceye veriyor. Yani her sene değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor. Kur�an-ı kerimin nazil olduğu o mübarek gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor. Başka bir gece o fazileti taşıyabiliyor. (4)
ve bir müjde ile noktalıyalım:
"Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihyâ eden, Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevâb kazanır"
hadîs-i şerîfini düşünülerek, sık sık vâki olan 27. gece ihyâ edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevâba kavuşulur. (5)


Kadir Gecesini nasıl ihya edeceğiz?
* Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
* Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
* Az da olsa sadaka vermeli.

* Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.

1.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü
2.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif
3.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü
4.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif

Namazdan sonra 1 defa:

Allahü ekber
Allahü ekber
La ilahe illalahü vallahü ekber
Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke...

100 defa İnna enzelnâhü
100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

Allahümme
inneke afüvvün
kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapılır.

Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de TESBİH NAMAZI kılınır.

Kadir Gecesi Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur.Yağmur ve rüzgar yoktur.

Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar.Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.
Kadir gecesini görmek ne demektir?
Onu görmek demek, ona mahsus olan nurlar ile meleklerin inmesi gibi özelliklere, ilmi ifade eden alametleri görmek yahut öyle bir ilmi ifade eden ve hakikati ancak ehlince bilinen bir keşfe ermektir.
Kadir Gecesi Kaçıncı Gecedir?
Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair müteaddit hadis şerifler varid olmuştur. Birinden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

İmamı Şa'rani Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir. İmamı Şarani Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarife göre müşeref olmuşlardır. Bir çok Allah dostuda bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.

* Pazar günü girerse 29.gece,
* Pazartesi girerse 21.gece,
* Salı girerse 27.gece,
* Çarşamba girerse 19.gece,
* Perşembe girerse 25.gece,
* Cuma girerse 17.gece,
* Cumartesi girerse 23.gece.

Kadir Gecesinin 27.Gecedir Diyenlerin Delilleri
Ulemanın ekserisi "Leyle-i kadir ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir." demişlerdir. Bu görüşün sahibi bulunan ilim adamları delil olarak şu hadis-i şerifi göstermektedirler: "Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir."

Bu nakli delile ilaveten akli bir delil ile mevzûu daha belirgin hale getirmek istiyorum. Süre-i celilede (Kadir Suresi) "Leylet'ül Kadri" lafzı üç yerde geçmektedir. Bu lafzın harfleri dokuz tanedir. Bu sayıyı üçle çarptığımız zaman çıkan yekün de yirmi yediyi göstermektedir. (3)
Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bilmek
Din adamlarının bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir.

Hızır aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir. bu ihitimalden dolayı:

"Her geceyi kadir bil, her gördüğünü Hızır bil" denilmiştir. (3)
Cenab-ı Hak bu geceyi hakkıyla ihya eden kullar arasına bizleri de ilhak eylesin ve bizi zatına kul ve Habine ümmet olma şerefinde daim eylesin.

Efendimiz (asm) "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Ebu Hureyre'den; Buhari ve Müslim, Kadir, 1).

İşte bu mübarek Kadir gecesinde, bu geceden önce ve sonra yapabileceğimiz bazı ipuçları:
Leylet ül-Kadr (Kadir Gecesi) Kur'ân'da "bin aydan hayırlı" (97:3) olarak tarif edilir. Bu gecede Kur'an okumak, zikr yapmak gibi herhangi bir güzel amel, içinde Kadir gecesinin olmadığı bin aydan daha hayırlıdır.

Peygamber Efendimiz -sav- diğer zamanlara nisbetle son on gecede kendini daha fazla ibadete vermiştir (Müslim). Allah'ın selamı ve rahmeti Sevgili Efendimiz aleyhisselatü vesselama olsun!

Hz. Aişe (r.ah.) Efendimiz (asm)'ın Kadir gecesinin son on gecesinde tek-rakamlı günlerinde aranmasını söylediğini rivayet etmiştir. (Buhari)

1. Allah için tatile çıkın

Hayatta çoğu şeyler için işlerimize ara veriyoruz. Neden bu sefer ibadetlerimizde yoğunlaşıp, tefekkür ve Cenab-ı Hakkı hatırlamak için ara vermeyelim?

Eğer bu mümkün değilse, en azından bir kaç gün için uğraşın. Bu şekilde ertesi gün için endişelenmezsiniz ve gece ibadetlerinde istediğiniz kadar ayakta durabilirsiniz..

Bu tatil, itikafı da kolaylaştıracaktır:

2. İtikafa girin!

Son on günü ve geceyi mescidde geçirmek Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetindendir.

Mescidde itikafa girenler, bol bol zikir, nafile namazlar, Kur'an okumak ve üzerinde düşünmekle meşgul olurlar. Çok acil durumlar haricinde dışarı çıkmazlar, mescidde uyurlar. Aileleri ve mescid görevlileri ihtiyaçları konusunda itikafa girenlere yardımcı olurlar..

Bir veya birkaç geceliğine itikafa girmek de tavsiye edilmiştir.. Mahallenizdeki camide bir geceliğine bunu deneyip nasıl bir şey olduğunu hissetmelisiniz!

3. Bu hususî duayı yapın!

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor : "Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?" Şöyle buyurdu: "Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle." (Ahmed, İbn-i Mace ve Tirmizî)

Duanın okunuşu: Allahümme inneke 'afüvvün kerîmün tuhibbül 'afve fa'fü annii.

4. Kur'an okuyun

Muhtemelen teravih namazlarında okunan sureleri ve ayetleri seçebilirsiniz.

Eğer şimdiye kadar Kur'an öğrenmekle meşgulseniz, bu gece pratiğe geçirmenin tam zamanı!

5. Kur'an'ın manası ve meâli üzerinde düşünün

Son namazlarınızda ve teravihlerinizde duyduğunuz sure/surelerin meallerini ve tefsirlerini seçin. Anlamlarını okuyup, kendi hayatınıza nasıl etki etmesi gerektiğini düşünün.

6. Günahlarınızı silip atın!

Sahabeden Ebu Hureyde hazretlerinin, Peygamber efendimiz (sav)'ın "Kim Kadir gecesinde kalkarsa, imanla, inanarak, sevabını hesab ederek, Allah bana sevap verecek, mükâfat verecek diye heveslenerek, aşk ile, şevk ile Kadir gecesine kalkarsa; o zamana, o vakte kadar ömründe işlemiş olduğu günahları afv ü mağfiret olunur." buyurmuştur.

Sadece bildiğiniz kısa surelerle namazları kılmamaya çalışın. Namazları daha uzun daha feyizli kılmaya çalşın. Eğer ezberinizde olan uzun sureler varsa, önce bunların meallerini okuyup sonra namaz kılmayı deneyin!

Bu aslında normal zamanlarda da yapılabilecek namazda konsantreyi sağlayabilecek bir yöntemdir..

7. Şahsî dua listesi oluşturun

Cenab-ı Haktan tam olarak ne istediğinizi kendinize bir sorun. Bu dünyayla alakalı olsun olmasın, büyük-küçük demeden bütün isteklerinizin bir listesini yapın. Allah, kulunun duasını ve niyazını ister. Bu listeyi hazırladıktan sonra, şu 3 şeyi yapabilirsiniz:

� Allah'a bu istekleriniz için dua edin
� Bu şeyleri elde etmek için ne gibi faaliyetlere geçtiğinizi düşünün
� İlerde bunların nasip olması için yapmanız gereken planı ortaya dökün

8. Kendinizi ölçün

Aslında kendinize sorulması gereken ama kimsenin sor(a)madığı soruları kendinize sorun. Nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi ölçün. Bu ölçüm; yaptığınız iyilikler için mutluluk, kötülükler için pişmanlık hissettirsin. Bu ikincisi, bir önceki maddede bahsedilen duayı yaparken daha ihlaslı olmanızı sağlasın..

9. Uzun, ihlaslı ve "derin" dualar yapın

Bu gecenin en güzel zamanlarından birisi gecenin son zamanlarıdır.

Mesela, sahurdan bir saat önce kalkıp helal olan herhangi bir şey için dua edebilirsiniz. İhlas ve samimiyetle, sünnet olan duaları ve kendi dualarınızı beraber yapabilirsiniz. Ayrıca sitemiz siyahnur.com daki dualar kısmına da dualar için bakabilirsiniz!

10. Her gün değişik bir dua ezberlemeye gayret edin

Uzun olmalarına gerek yok. Bir satır olması bile yeterli. Tam Türkçe anlamını bilmesenizde genel olarak duanın ne hakkında olduğunu öğrenmeye çalışın!

Bu duaları kartlara yazabilirsiniz (ve/veya gün boyu yanınızda taşıyıp iş yerinde, araba sürerken, sıra/otobüs beklerken arada göz atabilirsiniz!)
Sonra bunları Kadir gecesinde ezberinizden okuyun.

11. Ailenizle iftar yapın

Eğer iftarlarınızı ailenizden uzak, işyerinizde yalnız geçirdiyseniz bu gece ailenizle geçirebileceğiniz son günler. İsraf etmeyin!

12. Ailenizi Teravihe götürün

Cami çok uzak olduğu için ve siz de evde bulunamadığınız için aileniz teravihe gitmeyi özlemiş olabilir mi? Öyleyse, hekese bi iyilik yapın ve son on gecede mümkün olduğu kadar teravihe ailecek gidin!

13. Hatim dualarına katılmaya çalışın


Çoğu camide Ramazan boyunca hatim yapılır ve bu hatimlerin duası bu son on gün içinde edilir. Duayı ekseriyetle tek günlere tevafuk ettirmeye çalışırlar (21, 23, 25, 27, 29). Duanın yapılacağı geceyi öğrenin ve o gece ailenizi de teravihe götürüp duaya iştirak edin. Farklı gecelerde dualar yapılıyorsa onlara da katılmaya çalışın..

14. Peygamber Efendimiz (sav) ile alakalı bir kitap bitirmeye çalışın


Efendimiz (sav)'ın hayatını anlatan bir kitap, Risâle-i Nur'dan bir parça okuyun ve O'na karşı muhabbetinizi arttırın. Siyah nur.com da ve diğer sitemiz risalem.com da dökümanlara ulaşabilirsiniz.. Efendimiz (sav)'in Allah rızası ve ümmeti için ne kadar çok uğraştığını öğrenmeye çalışın. İslamiyet fedakârlık üzerine kurulmuştur..

15. Gelecek yıl için planlarınızı yapın

Şahsi durumunuzu ölçtükten sonra (madde 8), önümüzdeki 12 ay boyunca nereye gitmek istediğinizi düşünüp ona göre planınızı yapın. Kadir gecesi bunu düşünmek için makul bir gecedir (tabii ibadetleri aksatmadan!), zira bu geceden sonra daha çeki-düzen verilmiş bir hayatımız olmaya başlayacaktır, inşaallah.. Ayrıca, Kadir gecesini kendinizi ölçmeye vermişken sonraki geceyi de gelecek yıl için plan yapmaya ayırabilirsiniz!

16. Kadir gecesinde yapılacaklar listesi oluşturun

Kadir gecesinde yapılması gerekenler için bir liste oluşturun! Bu liste, bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi en güzel şekilde nasıl geçirilir, bunu içermeli! Bu listedeki maddelerden seçebilirsiniz. Ayrıca yapmak istediklerinizi sıraya koyun ve Kadir gecesinde işaretleye işaretleye onları yerine getirin. Bu listeyi hazırlamak, camilerde ve sohbet meclislerinde genel olarak karşılaşılan gereksiz zaman kayıplarını önleyecektir..

Allah c.c. kadir gecesinin kadrini bilenlerden etsin inşaALLAH... Kandiliniz
mübarek olsun.
Devamını Oku

18 Eylül 2008

HAYIRLI CUMALARAllahım! İşlerimi düzenle, hâllerimi güzelleştir Beni sana kulluk eden iyi insanlardan ve sana şükreden varlıklardan eyle, Dini dünyevi bütün işlerimizde düzenliliği kolaylaştır, hayırdan olan muradlarımızı yerine getir. Hayırlı işlerin hepsine Bismillah Şerlerin hepsine Euzu billah Her korkuda Lâ ilahe illallah Her hüzün ve kederde Maşallah Her günaha Estağfirullah Her musibette İnna lillah Her nimette Elhamdulillah Her bolluğa Eş-şükrü lillah Her şaşılacak şey için Sübhanallah Her darlık için Hasbiyallah Her kaza ve kadere Tevekkeltü al-allah Her itaat ve isyanda Lâ havle vela kuvvete illa billah derim. Vakt-i şerif, Cuma, Ömr-ü aziz, ahir ve akibet hayrola ... Kalplerimize gerçek sevginin tattırılması niyazımızla...

Cumanız Mübarek Dualarınız Kabul Olsun.

Devamını Oku

HAYIRLI CUMALAR

cuma mesajları

Allahım! İşlerimi düzenle, hâllerimi güzelleştir Beni sana kulluk eden iyi insanlardan ve sana şükreden varlıklardan eyle, Dini dünyevi bütün işlerimizde düzenliliği kolaylaştır, hayırdan olan muradlarımızı yerine getir. Hayırlı işlerin hepsine Bismillah Şerlerin hepsine Euzu billah Her korkuda Lâ ilahe illallah Her hüzün ve kederde Maşallah Her günaha Estağfirullah Her musibette İnna lillah Her nimette Elhamdulillah Her bolluğa Eş-şükrü lillah Her şaşılacak şey için Sübhanallah Her darlık için Hasbiyallah Her kaza ve kadere Tevekkeltü al-allah Her itaat ve isyanda Lâ havle vela kuvvete illa billah derim. Vakt-i şerif, Cuma, Ömr-ü aziz, ahir ve akibet hayrola ... Kalplerimize gerçek sevginin tattırılması niyazımızla...

Cumanız Mübarek Dualarınız Kabul Olsun.

Devamını Oku

16 Eylül 2008

Dantel sık iğneli buzdolabı örtüsü croche lace

dantel buzdolabı örtüsü

dantel buzdolabı örtüsü

Çeyizimden çok emek isteyen bir model mutfağım için yapmıştım şimdide örtmeye kıyamıyorum inşallah bigün kendi evimde kullanmak istiyorum nasip olursa.modelini paylaşmak istedim...

lacework merletto puntilla crochebuzdolabı dantelioda takımımutfak peçetesisehpa danteli,fiskos danteli,dantel şapka,tepsi içi danteli,renkli oda takımı danteli

Devamını Oku

SOBELENDİİİMM

CANIM ARKADAŞIM http://arzumhobi.blogcu.com/ BENİ SOBELEMİŞ BU BENİM BLOGSPOTDAKİ İLK SOBEM TEŞEKKÜRLER CANIM HEMEN SORULARINI CEVAPLIYORUM.

1-)Blog yazmaya ilk defa nasıl başladın?

_Nisan 2008 de başladım,bu benim ikinci blogum daha önce blogcudaydım.Blogcuda sorunlar artmaya başlayınca blogspota
geçtim diğer blogumu kapattım.internette ne arasam bloglarda buluyordum, gurbette olduğum için bebeğimle ilgili konuları soracak pek kimse olmuyor bende internetten araştırıyordum kızımı internetle büyütüyorum diyebilirim:)) internet akıllı kullanıldığında bir nimet bence.zamanla bende kendime blog açmaya karar verdim güzel dostluklar kurmak adına bildiğim yaptığım elişlerimi paylaşmak adına blogumu açtım iyide yapmışım ne güzel dostlar edindim..


2-)Blog yazılarının konusunun belli bir çizgide olması için çaba gösteriyormusun?Yoksa içinden geldiği gibi mi yazıyorsun?

_İçimden geldiği gibi yazıyorum ama düzenli olması içinde uğraşıyorum.Henüz acemi sayılırım hatalarım varsada hoşgörünüze
sığınıyorum öğrendikçe düzelticem inşallah.

3-)Blog yazmayı daha nekadar sürdüreceksin?

_Allah izin verirse daha uzun yıllar yazmak isterim, inşallah ilerde kızımla birlikte devam ettiririz.


4-)Blog yazmak senin için eğlenceli bir uğraşken şimdi artan bekleyiş
yüzünden zorunlu bir hal almaya başladı mı?

_Bigün gelemesem bloguma uğramasam dostlarıma içim huzursuz oluyor,asla zorunluluk değil seviyorum burda olmayı.
5-)Blog yazmak için gün içinde bazı şeylerden feragat ediyor musun?

_ Genelde geceleri geliyorum kızımı uyuttukdan sonra biraz uykudan feragat ediyorum ama olsun insan sevdiği şeyi yapınca mutlu oluyor..Sobeleme sırası bende
http://yazarselma.blogcu.com,
http://7x7x7.blogcu.com,
http://gulcancaa.blogcu.com arkadaşlarımı sobeliyorum.buyrun bakalım sıra sizde canlarım, ben yukardaki sobeyi değiştirmek istedim.
benim sobem şöyle aşağıdaki kelimelerin size ne anlam ifade
ettiklerini yazarsanız sevinirim.
YAŞAM FELSEFEM:

İNSAN:

HAYAT:

ÇOCUKLUK:

GÜNEŞ:

GÖZLER:

YILDIZLAR:

GÜZELLİK:

SEVGİ:

AŞK:

MÜZİK:

SANATÇI:

DOST:

PARA:

BİLGİSAYAR:

DİN:

ZAMAN:

ERKEKLER:

KADINLAR:

SAVAŞ:

AĞLAMAK:

DENİZ:

DOĞA:

HIRS:

AYNA:

RÜYA:

HAYALLER:

ÖZGÜRLÜK:

FUTBOL:
Devamını Oku

11 Eylül 2008

ÖRGÜ KIZ ÇOCUK ETEK MODELİ

Devamını Oku

CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN..

cuma mesajları

Seven "O"
Sevdiren "O"
Özleten "O"
Hatırlatan "O"
Özleyince dua ettiren "O".
Sevgi ne güzel,
Kimbilir Sevmeyi Yaradan Ne Güzel!
Sevmeyi Yaradanın Sevgisinden Nasiplenmek Duasıyla...
 Cumanız Mübarek Olsun... 

Devamını Oku

5 Eylül 2008

2 Eylül 2008

Dantel orkide oda takımı modeli

dantel orkide oda takımı

Bu örneği nette buldum inşallah bende yapacağım çok hoşuma gitti, yalnız orkide kısmını bi türlü yapamadım bilen varsa tarif edermisiniz arkadaşlar çok sevinirim..
Devamını Oku