30 Mart 2009

MİNİK KIZLARA YAZLIK TIĞ İŞİ BLUZ

tığ işi yazlık çocuk bluzu
Resimdeki tarihdende anlaşılacağı gibi bu bluzu cansunur'a geçen yıl örmüştüm.arşivimde kalmış arşivi karıştırırken gördüm paylaşayım dedim.örmesi kolay çabucakda bitiyor..küçük kızlarına örmek isteyenler
için model olsun.
Devamını Oku

21 Mart 2009

Kolay ve güzel yeni tığ oyası modelleri

kolay tığ oyasıkolay tığ oyası

Hem kolay hemde güzel tığ oyası örnekleri, yazma yemeni kenarlarına tığ ile oya örmek benim için iğne oyasından çok daha kolay geliyor , iğne oyası bilmediğimden sanırım:))
Devamını Oku

19 Mart 2009

Şiş ile yapılan oya modelleri

şiş ile oya modeli

şiş ile oya modeli
Bu oya modeli komşumdan çok beğendim şiş ile oya modeli. Oya için önce motifler yapılır tığ işi ile ekleniyor.kendisi memleketine ailesini ziyarete gitti döndüğünde yapılışınıda şiş ile oya modelini öğretecek bana.bende öğrenince burda sizlerle paylaşacağım inşaallah.belki aranızda bilenlerde vardır yapılışını ben şimdilik modeli ile yetinceğim..


Devamını Oku

18 Mart 2009

Kurdela gül ile tığ oya modeli

kurdela gül ile tığ oyası


Tabanı tığ oyası üzerine de kurdeladan yapılan güllerle süslenmiş harika bir tığ oyası örneği
Devamını Oku

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ BÜYÜK ZAFERİN 94.YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE VE MİNNETLE ANIYORUZ

18 mart çanakkale

O büyük gün etnik ayrım gözetmeksizin birlik ve beraberlik içinde
bir bütün halinde tek bayrak, tek vatan ve islamiyet uğruna gözlerini kırpmadan
asil kanlarını bu topraklara akıtarak sonsuzluğa ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ DESTANI


Şu Boğaz Harbi nedir ? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,

Ne hayâsızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı!

Nerde -gösterdiği vahşetle "bu, bir Avrupalı"
Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,

Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer,
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında;
Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada!

Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengârenk.

Sâde bir hadise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani tâûna da züldür bu rezil istîlâ...

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asil

Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefil,
Kustu Mehmed'ciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...

Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müthiş ki: eder her bir mülkü harab.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;

Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı:
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;

Atılan her lâğımın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede. gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer...

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;

Boşanır sırtlara, vadîlere sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.

Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,

Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!..

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;

Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrından râm?
Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,

Beşerir azmini tevkîf edemez sun-u beşer;
Bu gögüslerse Hüdâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun-u bedîim, onu çiğnetme!" dedi.

ÂSIM'ın nesli.. diyordum ya... Nesilmiş gerçek;

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek,
Şühedâ gövdesi, baksan a, dağlar, taşlar
O, rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;

BİR HİLÂL uğruna, yâ Rab, ne GÜNEŞLER batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!..
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor TEVHÎDİ...

BEDR'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe!" desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...

Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
"Bu, taşındır" diyerek KÂBE'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmiyle,

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmiyle,
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;

Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ haşre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;

Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana...

Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini;
Şarkın en sevgili sultânı SELÂHADDÎN'i,

KILIÇ ARSLAN gibi iclâline ettin hayran...

Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken husran;
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;

Sen ki a'sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
Ey şehid oğlu, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor PEYGAMBER.

M. Akif Ersoy

Devamını Oku

Birbirinden güzel yep yeni tığ oyası modelleri

tığ oyası

Yine arşivimden çok tığ işi oya modelleri rengarenk çiçeklerle çok güzel örülmüş oya modelleri..
Devamını Oku

16 Mart 2009

BAHARLIK & YAZLIK TIĞ İŞİ BAYAN TUNİK MODELLERİ NETTEN

tığ işi tunik

Bahar gelmeden kendime tığ işi bir tunik öreyim dedim nette epeyce gezdim.Aşağıdaki modelleri buldum.ben çok beğendim benim gibi model arayanlar vardır belki diyerek yayınlıyorum
Devamını Oku

7 Mart 2009

MEVLİD KANDİLİ & BU GECENİN İBADETLERİ&TESBİH NAMAZI

mevlid kandili

Bu gece ; “(Resûlum!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya Sûresi: 107) ayet-i kerimesinde de belirtildiği üzere alemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem Efendimiz’in doğduğu gecenin yıldönümüdür.

Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecedir.
"Mevlid günü ve gecesi mübecceldir, yâni şerefi, kıymeti çoktur.

Kendisine tâbi olanlar için kurtuluş vesîlesi olan Resûlullah Efendimizin doğumu için sevinmek,
Cehennem azâbının azalmasına sebep olur.

Bu geceye hürmet etmek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fâzileti Cuma günü gibidir. Cuma günü, Cehennem azâbının durdurulduğu hadîs-i şerîf ile bildirilmiştir. Bunun gibi, Mevlid gününde de azâb yapılmaz.

Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, da'vet olunan ziyâfetlere gitmelidir." (İmâm-ı Celâlüddîn Abdurrahmân bin Abdülmelik Kettânî)


Ayrıca bu gece kazâ namazları kılmalı, Kur'ân-ı Kerîm okumalı, duâ, tevbe etmeli,hayır hasenat yapmalı, müslümanları sevindirmeli, bunların sevâblarını vefat eden ölmüşlerimiz ile de paylaşmalıdır.


Hazret-i Ebû Bekr; "Resûlullah Efendimizin doğumuna dâir yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennette bana arkadaş olur." buyurmuştur.


Hazret-i Ömer; "Resûlullah Efendimizin doğum zamanına kıymet veren, islâma kıymet vermiştir." buyurdu.

Hazret-i Osman; "Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedir ve Huneyn gazâlarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır." buyurdu.


Hazret-i Ali; "Resûlullah Efendimizin doğum zamanına kıymet verip, Mevlid-i Şerîf okunmasına sebep olan, dünyadan îmânla gider." buyurdu.


BU GECEYİ NASIL İHYA EDELİM?


Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu! Bu geceyi vesile bilerek, O'na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için en azından bir Tesbih Namazı kılalım, bir de Hatm-i Enbiya yapalım.


O'na ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz.
Unutmayalım...

Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak,ilahiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir, sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir...


TESBİH NAMAZI

Tesbih namazına niyet:

„Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek icap eder:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"TESBİH NAMAZININ KILINIŞI:Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: "Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, Zamm-ı sureden sonra 10 kere, Rükûda 10 kere, Rükûdan doğrulunca 10 kere, Secdede 10 kere, Secdeden doğrulunca 10 kere, İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rek'at kılınmış olur.

İkinci rek'ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır.
Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rek'atte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..."'den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Hatm-i Enbiyâ yapmak için, önce 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.
Sonra: "Eûzu billâhis-semî'ıl-alîmi mineş-şeytânir-racîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş-şeyâtıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn"

Şu âyet-i celîle okunur ve buna göre hareket edilir:
"Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Yâ eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe lealleküm tüflihûn. Sadekallâhül-azıym"

Bundan sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:
"Bismillâhir-rahmânir-rahîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen-nebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sadekallâhül-azıym"
100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa:
"Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lena ve terhamnâ lenekûnenne minel-hasirîn"

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa:"Rabbi ennî messeniyed-durru ve ente erhamür-râhimîn"

100 defa: Salevât-ı şerîfe,
100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa:"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn"
100 defa: Salevât-ı şerîfe,

100 defa: Salevât-ı şerîfe,
500 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
100 defa: Salevât-ı şerîfe, okunur. Sonra duâ yapılır.
Bütün kâinatla bu geceyi karşılayarak,
O'nun (s.a.v) âleme teşrifine kıyam edelim..!
Bu kandil içimizde ayrı bir kıpırtı, apayrı bir heyecan olsun..!
Bu muhteşem gecenin, gündüzünde oruç tutalım..!
Sevaplarımız çok, Kandilimiz Mubarek Olsun..!


tesbih namazı, kutlu doğum haftası,ayet-el kürsi, kandil, berat kandili, mevlid kandili, mirac kandili, kadir gecesi, cuma gecesi, ayet ve surelerin sıralaması, kuran-ı kerim ramazan-ı şerif oruç

Devamını Oku

5 Mart 2009

CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN...

cuma mesajları
Rabbimiz muhtacız sana,

Huzurunda el açtık,

Affımız için dualar saçtık,

Rahman isminle Rahmet eyle,

Koyma bizi perişan halimize,

Mağfiretine muhtaç olan mücrimleriz,

Bırakma ellerimizi,

Kabul eyle dualarımızı…

Bu kutlu günün Feyz ve bereketinden istifade edebilmek ümidi ile…

Hayırlı Cumalar
Devamını Oku

3 Mart 2009

KOLAY BABET PATİK VE YAPILIŞI

ÖRGÜ BABET MODELİ


Son günlerin modası babet patiklerden bende yaptım kusur kalmayım dimi:)) ben biraz değiştirdim yapılışını.Orjinalinde taban ayrı üst ayrı örülüyordu ben tekparça olarak ördüm.iki parça örülenden de ördüm ama çok oyalayıcı geldi bana( iki parça babetimin resmini çekmeyi unutmuşum yakında eklerim buraya)neyse şimdi ben yukardaki babetleri nasıl yaptığımı anlatayım.
Devamını Oku

1 Mart 2009

KUTLU DOĞUM HAFTASI YASİN-SALAVAT VE KUR'AN HATMİ OKUYANLAR LİSTESİ

OKUMALAR BİTİNCEYE KADAR BU LİSTEDE EKLEYECEĞİM KATILAN ARKADAŞLARIN İSİMLERİNİ.(Şimdilik isim olarak yayınlıyorum isimlerinizi geniş bir zamanda link olarak değiştireceğim arkadaşlar)

KUR'AN-I KERİM 1.HATMİN DAĞITIMI TAMAMLANMIŞTIR.

1.CÜZ=AYFERSULTAN
2.CÜZ=AYFERSULTAN
3.CÜZ=AYFERSULTAN
4.CÜZ=AYFERSULTAN
5.CÜZ=AYFERSULTAN
6.CÜZ=AYFERSULTAN
7.CÜZ=AYFERSULTAN
8.CÜZ=AYFERSULTAN
9.CÜZ=RANAHOBİ
10.CÜZ=RANAHOBİ
11.CÜZ= RANAHOBİ
12.CÜZ=RANAHOBİ
13.CÜZ=RANAHOBİ
14.CÜZ=RANAHOBİ
15.CÜZ=KEZBANYENGE
16.CÜZ=KEZBANYENGE
17.CÜZ=KEZBANYENGE
18.CÜZ=KALİNKA
19.CÜZ=GELİNCİĞİNDÜNYASI
20.CÜZ=GELİNCİĞİNDÜNYASI
21.CÜZ=HAZANYAĞMURU4
22.CÜZ=MUAZZEZ
23.CÜZ=MUAZZEZ
24.CÜZ=MUAZZEZ
25.CÜZ=YAPRAKSARMA
26.CÜZ=RANAHOBİ
27.CÜZ=ELBİSTANLM
28.CÜZ=ELBİSTANLM
29.CÜZ=ELBİSTANLM
30.CÜZ=ELBİSTANLMKUR'AN-I KERİM 2.HATMİN DAĞITIMI TAMAMLANMIŞTIR.


1.CÜZ=AKASYANURAY
2.CÜZ=AKASYANURAY

3.CÜZ=AKASYANURAY
4.CÜZ=AKASYANURAY
5.CÜZ=AKASYANURAY
6.CÜZ=İLKAYINMEKANI
7.CÜZ=İLKAYINMEKANI 8.CÜZ=İLKAYINMEKANI
9.CÜZ=İLKAYINMEKANI
10.CÜZ=MYOOPİE
11.CÜZ= KEYİFLİHOBİLER
12.CÜZ=SİHİRLİELLER34
13.CÜZ=İSİMSİZ
14.CÜZ=ARZUMHOBİ
15.CÜZ=NURSUNCAFİKİRLER
16.CÜZ=NARİSH
17.CÜZ=ARZUNUNHOBİLERİ
18.CÜZ=SEVİNÇALTUNTAŞ
19.CÜZ=EDACA30
20.CÜZ=EDACA30
21.CÜZ=EHLİKEYF
22.CÜZ=EHLİKEYF
23.CÜZ=SİHİRLİELLER34
24.CÜZ=SUSAMÇÖREKOTU
25.CÜZ=SUSAMÇÖREKOTU
26.CÜZ=GÜLAYCE
27.CÜZ=ELBİSTANLM
28.CÜZ=ELBİSTANLM
29.CÜZ=MEHTAP
30.CÜZ=SİHİRLİELLER34


KUR'AN-I KERİM 3.HATİM BAŞLAMIŞTIR
1.CÜZ=NURUNHOBİLERİ
2.CÜZ=NURUNHOBİLERİ

3.CÜZ=BEYCANINSANDIĞI
4.CÜZ=DİSHEKUŞ
5.CÜZ=
DİSHEKUŞ
6.CÜZ=
DİSHEKUŞ
7.CÜZ=
DİSHEKUŞ
8.CÜZ=SARIGÜL
9.CÜZ=
DİSHEKUŞ
10.CÜZ=
DİSHEKUŞ
11.CÜZ= SARIGÜL
12.CÜZ=SARIGÜL
13.CÜZ=
DİSHEKUŞ
14.CÜZ=
DİSHEKUŞ
15.CÜZ=
DİSHEKUŞ
16.CÜZ=
DİSHEKUŞ
17.CÜZ=
DİSHEKUŞ
18.CÜZ=
DİSHEKUŞ
19.CÜZ=
DİSHEKUŞ
20.CÜZ=
DİSHEKUŞ
21.CÜZ=
DİSHEKUŞ
22.CÜZ=
DİSHEKUŞ
23.CÜZ=FATMA48/HAZANYAĞMURU

24.CÜZ=
FATMA48/HAZANYAĞMURU
25.CÜZ=
FATMA48/HAZANYAĞMURU
26.CÜZ=DİSHEKUŞ
27.CÜZ=EVKUŞU
28.CÜZ=ZEHRA HANIM
29.CÜZ=ZEHRA HANIM
30.CÜZ=SARIGÜLKUR'AN-I KERİM 4.HATİM BAŞLAMIŞTIR
1.CÜZ=DİSHEKUŞ
2.CÜZ=DİSHEKUŞ
3.CÜZ=
DİSHEKUŞ
4.CÜZ=DİSHEKUŞ
5.CÜZ=
DİSHEKUŞ
6.CÜZ=
DİSHEKUŞ
7.CÜZ=
DİSHEKUŞ
8.CÜZ=DİSHEKUŞ
9.CÜZ=
DİSHEKUŞ
10.CÜZ=
DİSHEKUŞ
11.CÜZ=
DİSHEKUŞ
12.CÜZ=
DİSHEKUŞ
13.CÜZ=
DİSHEKUŞ
14.CÜZ=
DİSHEKUŞ
15.CÜZ=
DİSHEKUŞ
16.CÜZ=
DİSHEKUŞ
17.CÜZ=
DİSHEKUŞ
18.CÜZ=
DİSHEKUŞ
19.CÜZ=
DİSHEKUŞ
20.CÜZ=
DİSHEKUŞ
21.CÜZ=
DİSHEKUŞ
22.CÜZ=
DİSHEKUŞ
23.CÜZ=
DİSHEKUŞ
24.CÜZ=
DİSHEKUŞ
25.CÜZ=
DİSHEKUŞ
26.CÜZ=DİSHEKUŞ
27.CÜZ=
DİSHEKUŞ
28.CÜZ=
DİSHEKUŞ
29.CÜZ=
DİSHEKUŞ
30.CÜZ=
DİSHEKUŞ


Hangi cüzde hangi sureler var, ayet sıralaması ve sayfaları için burayı tıklayın.

YASİN-İ ŞERİF OKUMA KAMPANYASI
ELBİSTANLM ........ 10
MUAZZEZ ......... 10
KEZİBANYENGE .... 20
KARAMELMUTFAK ..... 10
RANAHOBİ ......... 5
AYFERSULTAN ...... 30
HAZANYAĞMURU4 .... 10
BÜLBÜLÜNYERİ ..... 20
PAŞA ........ 20
GELİNCİĞİNDÜNYASI .... 20
EHLİKEYF ...... 53
GÜLPINARI ..... 10
SAFİYECE ..... 5
MAKHİNAHOBİ ..... 10
AKASYANURAY .... 10
MYOOPİE ..... 5
UGURBÖCEĞİ1 ..... 10
İLKAYINMEKANI ... 10
SEVİNÇALTUNTAŞ ..... 5
GÜLÜNDÜNYASI51 ...... 5
SİHİRLİELLER34 .... 8
GÜLAYCE ...... 10
LEZZETLİELLER ... 10
2563 ...... 3
ASİALEYNA .... 10
VAHİDEHANIM ....... 41
KIZHAÇCE ..... 5
GÖNÜLDENELE .... 10
NİHAN ...... 10


TOPLAM : 385


SALAVAT-I ŞERİFE KAMPANYAMIZ

(Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed)

BİZDEN PEYGAMBERİMİZE(SAV)
Ey Gönlümüzün Gülü, Ey Nur'dan Sevgili zerreler
adedince Salât ve Selam olsun sana...MUAZZEZ ...... 1000
ÖRGÜKNİT .... 1000
KARAMELMUTFAK .... 1000
SEVDE ...... 1000
RANAHOBİ ...... 3000
HAZANYAĞMURU4 ...... 3000
GELİNCİĞİNDÜNYASI .... 2000
KIZILCIK ŞURUBU ..... 1000
BERCESTE 06 ...... 5000
GÜLPINARI .... 1000
SAFİYECE ..... 1000
NURUNHOBİLERİ .... 500
NURUNÖRGÜLERİ ...... 500
EHLİKEYF ...... 5300
MAKHİNAHOBİ .... 1000
SEVGİPINARI .... 1000
ELBİSTANLM ........ 2650
AKASYANURAY ..... 1000
MYOOPİE ...... 100
İLKAY INMEKANI ..... 1000
SEVİNÇALTUNTAŞ ....500

SİHİRLİELLER34 ..... 1000
DANTEL81 ..... 4000
AYMÜZESE ....... 1000
NURAYLA ..... 500
KEZİBANYENGE ..... 3000
GÜLAYCE ..... 1000
AYFERSULTAN ..... 11000
KESKİNLİ ..... 500
MEHTAP ..... 150
ESİLA48 ..... 500
ARZUNUNHOBİLERİ ..... 500
TİRİTÇİ ...... 1000
SUSAMÇÖREKOTU ..... 11000
EZGİLİTARİFLER .... 2000
KIZHAÇCE ...... 5000
CANAN HANIM .... 3000
SARIGÜL .... 1100
NARİSH .... 1000
BEYZA99 .... 500
TİRİTÇİ .... 3000
YAĞMURUMUNELLERİ ..... 1000
İSİMSİZ...... 1000
İSİMSİZ ..... 1000
NİHAN ..... 500
ZEYNEP 2555NAZ ..... 1000
NURMUTFAKTA .... 500
DİSHEKUŞ ....... 1000
TOPLAM= 91.500

RAKAMLARDA İNSAN HALİDİR BİR YANLIŞLIK YAPTIĞIM ZAMAN YANİ EKSİK YADA FAZLA YAZDIKLARIM OLURSA LÜTFEN UYARIN ARKADAŞLAR..

HASTA KARDEŞİMİZ İÇİN OKUNACAK
SALAT-I TEFRİCİYE 4444 ADTELBİSTANLM ...... 100
MUZAZZEZ ......... 100
KEZİBANYENGE .... 200
RANAHOBİ ..... 500
HAZANYAĞMURU4 ..... 200
ÖRGÜKNİT ...... 100
BÜLBÜLÜNYERİ ..... 20
EDACA30 ..... 25
BERCESTE06 ..... 100
EHLİKEYF ..... 324
GELİNCİĞİNDÜNYASI ... 100
AKASYANURAY .... 50
MYOOPİE ...... 100
SEVİNÇALTUNTAŞ .... 50
SİHİRLİELLER34 .... 100
NURAYLA ...... 20
AYFERSULTAN .... 300
PAŞA ...... 100
SEVDE ....... 100
GÖNÜLDENELE .... 100
NARİSH .... 50
TİRİTÇİ .... 40
EHLİKEYF.....1665
KALAN ............... 0

OKUMAYA KATILAN TÜM ARKADAŞLAR HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN.ALLAH KABUL EYLESİN DUALARIMIZI KÜÇÜK KARDEŞİMİZE VE ONUNLA BİRLİKTE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR VERSİN.AMİN.

Devamını Oku