21 Nisan 2011

KUTLU DOĞUM HAFTASI OKUMALARIMIZ SONA ERDİ..BİR FATİHA İLE DUAMIZA AMİN DİYELİM..

kutlu doğum haftası
Esselâmu aleyke yâ Rasûlallâh!
Esselâmu aleyke yâ Hâteme'n-Nebiyyîn!
Esselâmu aleyke yâ Fahr-i Âlem Ahmed ü Mahmud nur Muhammed Mustafâ'mız!..


Okumalarımıza katılan katılamayan tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun..
Bir fatiha ile duamıza amin dermisiniz.
Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salât ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil'âlemin, ResûI-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe'l-Kaasım Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O'nun bütün âl ve ashabına olsun.
"0l! emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan; "Yok 0l!" emriyle de, her şeyi bir anda yok etme gücüne sahib olan, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm olan Yüce Allâh’ım! "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" buyurdun. Biz de; huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtık. Seni Rahîm, Gafûr biliyoruz. Rahmet ve Gufran ism-i şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme yâ Rabbi! Kur'an-ı Kerim'in bereketi ile ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimizin (s.a.v) hürmeti ile bizleri af eyle, ey Kerim; bizleri affet yâ Rahîm. Allah’ım! Bizleri Kur’an-ı Kerim'in zineti ile süsle. O'nun kerameti ile mükerrem eyle ve şerefiyle şereflendir.
Yâ Rabbi! Okuduğumuz hatm-i şerifleri dergah-i ulûhiyyetinde kabul eyle. Kur’an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okuduğumuz her Yasin-i Şerif’in her birisi için, her harfi için bizlerin günahlarını siliver. Okurken yaptığımız hataları bağışla, tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalblerimize nur eyle, Cennet yolumuzu aydınlat. Cehennem yolundan uzaklaştırıver.
Yâ Rabbi! Biz, ancak Sana ibadet ve yalnız Sana kulluk ederiz. Ancak, Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz. Yalnız Sana yalvarır, yalnız Senden medet umar, ancak Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. ibadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Sen'den, bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz yâ Rahim.
Allah’ım! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun. Bunlara, ancak Senin sonsuz yardımınla sahip olabiliriz. Öyle ise; bize, Senin hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanını bahşeyle!
Allah’ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak Sana sığınırız. Biz, aciz kullarının dualarını kabul eyle yâ Rabbi!
Yâ Rabbi bizlerin duâlarını mukeddes yerlerde yapılan duâlar gibi kabul eyle.
Yâ Rabbi! Bizleri, Kur'ân'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur’an-ı Kerim'in tilâvetiyle günahlarımızı affet. Yâ Rabbi bizi Kur’an-ı Kerim’siz, Ezansız , Bayraksız ve Vatansız Bırakma. Bırakma Allâh’ım.
Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle; hastalarımıza şifa; dertlilerimize deva, borçlarımızı ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi islah eyle yâ Rabbi!
Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah’ım! Gerçek bilir ve bildiririz ki, Sen'den başka Allah yoktur. Senden başka İlâh yoktur.Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhâfaza eyle. Şeytan’ın bozguncu telkinlerinden Sana sığınırız. Allah’ım! Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat.
Yâ Rabbi! Bize, küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah’ım! Bizi, yolunu şaşıran ve saşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle.
Yâ Rabbi! Görüşümüz kıt, gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine ta'rifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye Kadir, gönüllere şifa veren Allah’ım! Sen'den rahmetini dileriz. Duâmızı kabul eyle.
Yâ Rabbi! Maksadımız Sen’sin. Biz her işimizde Seni, her şeyde Seni kasd ederiz. Yalnız Seni isteriz. Bütün isteğimiz de, Senin bizden razı olmandır. Bizi, sevgili kullarından eyle Allah’ım!. Bizi rızanı kazanan kullarından eyle Yâ Rabbi
Yâ Rabbi! Bizleri, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarından eyle. Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme.
Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabından muhafaza eyle.
Allah'ım! Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir, kalblerimizi ayni görüş ve düşünüş halkası içinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayırma Yâ Rabbi!
Yâ Rabbi! Bizleri, verdiğin ni'metlere karşi şükür borcunu yerine getiren; nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle, üzerimizden nimetlerini eksiltme, Allah’ım!
Allah’ım Son nefesde, ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. "La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah" Ve "Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!
Hâsıl olan sevabı; Hazret-i Adem'den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'e kadar gelip geçen bütün Peygamberan-i ilzam ve Rusûl-i kiram aleyhim'üssalâtü vesselam hazretlerinin ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, ikram eyle Yâ Rabbi! ÂI-i Ezvac-i Tahirat, Ashab-i Güzin, Ensar ve Muhâcirin, Tabi'iyn, Tebe'i-tabi'iyn, Eimme-i Müctehid’in, ridvânullahi tealâ aleyhim ecma'iyn hazretlerinin de ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik. Sen vâsıl eyle yâ Rabbi!.
Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kâmilin, meşâyih-i vasilin, sulehâ-i salihin, ağniyâ-i şâkirin, fukara-i sâbirin, gurebâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemi-i hamele-i Kur’an-ı Kerim nevverallahü merâkidehüm ve ce'alel cennete me'vahüm efendilerimizin de ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen kabul eyle yâ Rabbi!
Bütün ehl-i imam ile Ehlullâh'ın ve Evliyaullâh'ın da ervâh-i pak-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen vasil eyle Yâ Rabbi!
Velhâsıl; şu âna kadar dâr-i Dünyâ'dan dar-i Ukbâ'yâ irtihâI ve intikal eden bütün mü'minin-i mü'minat; müslimin-i müslimat, ma'sûmin-i ma'sûmat, mazlumin-i mazlumât, kaffe-i ehl-i imanin da ruhlarına hediyye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi!
Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam’a bağla, bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak imanla bu dünyadan ayrılmayı nasip eyle. Bizleri son nefesimizde son nefeste dahil şeytanın eline bırakma Allahım. Bizleri Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna erdir. Dünya'da mekansız, Âhiret'de imansız bırakma Yâ Rabbi!
Yâ Rabbi! Habib'in Muhammed Mustafa, Kitab’ların, bütün sevdiklerin yüzü hürmetine, bizleri dergâh-i bârigâh-ı ulûhiyyetinden bos çevirme, duâlarımızı kabul eyle, yâ Gafur u yâ Gaffâr. Ya Rabbi Sen biliyorsun ki İki Cihan serveri Habibi Zişan Efendimizin okuduğumuz Bu Yasin-i Şerifler ve Kelimei Tevhidlere hiç ihtiyacı yok. Ama bizlerin günahı hatası kusuru çok.. Bu okuduklarımız yüzü suyu hürmetine belki bizede şefeat eder diye umuyoruz. Ve yine biliyoruzki O’nu sen iki cihana padişah kıldın, O ‘da geceleri kalkar sana şükür secdelerine kapanır göz yaşlarını akıtıp sel ederdi.. Hatta Ümmeti, ümmeti diye yalvarırdı.. Biz O’na bu dünyada ümmet olmaya çalışıyoruz. Ya Rabbi İnsanların birbirinden kaçtığı anda O’nun sancağı altında bizleri de orada olmayı nasip eyle...
Yâ Rasulullah Yaratılış olarak seni göremedik , Seni dünya gözü ile göremedik ama sana ümmet olduk, bunun için ne kadar şükretsek azdır Rabbimize, Hani sen buyurmustun Eshabına” Beni hiç görmedikleri halde beni seven dostlarımı görmeyi çok isterdim” derdin... Bizde görmedik göremedik Ama sana inanıyoruz, Sen Rasulsün , Sen Nebisin bizide ümmet olarak kabul eyle... Bizi de şefeatinden mahrum etme.. Bizi o kimsesiz kaldığımız anda yanına al...
Amin, Amin, Amin… Bi hürmeti seyyidi'l-mürselin ve'l-hâmdülillahi Rabbi'l-Alemin.
Sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-Alemin ..
Hayırların fethi, şerlerin def'i, ehl-i imânın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, Ümmet-i Muhammed'in selameti için
EL-FÂTIHA.


Ya Rabbi! Âmellerimizi makbûl, dualarımızı kabûl eyle..
Amin..


Katılımcılar arasındaki çekiliş sonuçlarını bir sonraki yazımda açıklayacağım..


1 yorum var.Peki senin fikrin nedir..?:

  1. rabbim yaptığımız ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin,güzel kokulu peygamberimizin şefaatine nail eylesin..senden de rabbim razı olsun adaşım,sevgiler...

    YanıtlaSil

Vakit ayırıp fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim, yine beklerim..