13 Ekim 2015

Hicri Yılbaşı ve Sene Başı Duası

              Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicrî Yıl” denir.

              “Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya’nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”


Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî’den menkûldür ki: “Her kim bu duâyı aşûre günü üç kere okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)


      Duânın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir. Mümkün mertebe, duâyı, doğru olarak Arabî aslından, orijinalinden okumalıdır. İsteyen aşağıdaki resimden açıklaması ile birlikte mevcuttur.

Sene başı duası: 13 Ekim güneş batmadan önce 3 kere

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

 "Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilahine, rıza-i ilahine ve hidayet-i ilahine mazhar eyle.Yeni açılan amel defterime rıza-i ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle.Beni gadab-ı ilahine duçar edecek amellerden muhafaza buyur"

Rabbimiz, bu duaya mazhar olabilecek ameller yapmayı ve hicretler gerçekleştirmeyi nasip etsin cümlemize.

Her anımızda "kötülükten iyiliğe geçiş hicreti" yapabilmek duasıyla...

Hicri yeni yılımız mübarek olsun hayırlara güzelliklere vesile olması dileğiyle okuyalım faydalanalım inşaAllah..
Ülkemizin içinde bulunduğu şu kara günlerden bir an önce feraha çıkması dileğiyle Allah c.c. dularımızı kabul eylesin. Amin. Selametle kalın..

0 yorum var.Peki senin fikrin nedir..? to “Hicri Yılbaşı ve Sene Başı Duası”

Yorum Gönder

Vakit ayırıp fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim, yine beklerim..